top of page

Hvad er De Tre Principper og hvordan kan man bruge erkendelser til selvudvikling?

Opdateret: 22. aug. 2023


Mine samtaler med privatpersoner, medarbejdere, eller ledere tager afsæt i De Tre Principper - og er en universel tilgang til enhver udfordring, T kryds el. lignende, vi kan stå overfor i arbejds- eller privatlivet. De Tre Principper indeholder ingen metoder eller anvisninger. Men alligevel skaber indsigt i De Tre Principper permanent positiv forandring. Lyder det skørt? Så læs med!

Når man første gang støder på De Tre Principper -måske på internettet, på YouTube, i en blog eller i en bog - så kan man komme til at betragte det som psykologi, eller en terapeutisk metode. Måske har du aldrig hørt om det - og måske synes du det lyder lidt mystisk.

Fordi man kalder tilgangen for De Tre Principper kan det let opfattes som en principfast tilgang, med metoder og værktøjer. Men denne forståelse er egentlig det modsatte - og det er ikke engang en tilgang, som sådan.

Principper er blot et ord for de formløse universelle forhold, som alle tænkende væsener har med sig, som eksistensvilkår, fra fødsel. Ligesom tyngdekraften er et princip - en konstant der følger med at leve et liv på jorden - så er Tanke, Bevidsthed og Livskraft tre universelle formløse konstante forhold - som vi for forkortelsens skyld kalder De Tre Principper (3p).

I 3p verdenen interesserer vi os ikke for at ændre indholdet af tanker - eller træne metoder til at få tanker til at gå væk, eller blive positive. I stedet ønsker vi at vores klienter får øje på at de ikke behøver identificere sig med deres tanker og de selv, er skaberne af deres følelser og oplevelser.

Vi ønsker at klienter ser, at der ligger en konstant uforanderlig og tryg verden bag deres oplevelse, som er repræsenteret af de tre begreber Tanke, Bevidsthed og Livskraft.Dem vil jeg komme lidt ind på nedenfor:

Begrebet Livskraft repræsenterer det forhold at naturen omkring os altid regenererer sig selv. Vi er uløseligt forbundet med naturen - både vores biologi og vores sind. Begge vil og skal være i positiv vækst for at sikre overlevelse. Derfor vil græs pible frem mellem fliserne, uanset hvor meget vi forsøger at holde det nede. Liv pibler op imod sollys. Celler regenereres, deler sig, formerer sig og vokser. Sindet er som et spejl på den fysiske verden omkring os. Sindet vil også trives - og derfor reparerer sindet sig selv, ligesom naturen gør. Vi går tilbage til at være glade, når vi har været triste. Vi går ikke tilbage til at være triste, når vi har været glade. Vores udgangspunkt er fra barnsben ro, leg, nysgerrighed og glæde. Javist - vi kan fare vild og komme væk fra denne tilstand. Men det gør vi kun, hvis vi farer vild i vores tanker, tror på vores tanker og bruger vores tanker imod os selv.

Nedenunder Tanken, uanset hvor tung, trist, angst eller vred tankerne kan være - der er sindet som en mælkebøtte, der konstant søger op imod lyset. Jo bedre betingelser vi giver sindet, desto hurtigere regenererer det sig selv. Regenerationen sker ganske simpelt ved at sindet får ro. Det regenererer ikke ved at vi bekymrer os, grubler, genbesøger fortiden, eller genafspiller eller planlægger svære samtaler. Vi regenererer heller ikke sindet særligt godt gennem mentaltræning, mindfulness eller meditation. Sindet har brug for ro, for at komme på gode løsninger, klare tanker og ideer. Og sindet har brug for at vi har tillid til dette forhold.

Det der gør en permanent positiv forskel på vores oplevelse af livet, er Bevidstheden om at Livskraft fungerer upåklageligt uden vores indblanding - og bevidstheden om at personlige Tanker ikke repræsenterer virkeligheden - men blot vores tolkning af den (der fx kan være opgivende, overvældet, fornærmet, bange osv.).

Det er indsigterne i disse principper / forhold, som giver erkendelser, som fører til ro og klarhed. Når man opnår denne ro og klarhed, bliver beslutninger pludselig nemmere. De rette valg og fravalg toner frem.


Når man forstår De Tre Principper kan man opleve at komme ud af en tågedis og pludselig få utrolig rolige og klare tanker - som kommer et andet sted fra, end fra et overbelastet og stresset intellekt. Man kan måske opleve at det er uundgåeligt at sige op - at slå op - at ringe til sin gamle ven og blive genforenet, eller købe en hund. Svære beslutninger, som førhen har stresset sindet, kan pludselig formidles roligt - fordi det overaktive intellekt ikke får plads og fordi man ikke føler tvivl.

For når roen kommer - så kan hjertet pludselig få plads. Hjertets sprog er livskraftens sprog og kan ikke høres gennem et stresset sind.

På den måde kan det være fuldkommen ligegyldigt hvilken bekymring, oplevelse, problem, eller andre ydre forhold som er årsagen til at man opsøger hjælp til gennem de Tre Principper. For alle negative følelser, er i bund og grund udtryk for det samme forhold; at vores sind er overbelastet af tanker om fortiden, fremtiden eller vores nuværende omgivelser, relationer og oplevelser. Det er altså tankerne der gør ondt, stresser og eller gør os bange eller vrede - ikke vores omgivelser, partner, vores børn eller os selv. Og når man ser dette bliver man sat fri til at tænke noget nyt, håbe på noget nyt og tro på noget nyt.

Hvordan fungerer de Tre Principper i samtaler?
Det er igennem samtalen at du får øje på at det universelle også bor i dig, - men måske har ligget i dvale, overdænget af tanker som skaber ubehagelige følelser (angst, tristhed osv.). At noget er universelt, betyder at det er en konstant som er uforanderligt og som deles med enhver anden. At du får øje på dette, er uafhængigt af mig som person.

Men det jeg kan, er at pege dig i en retning, så du kan genopdage det universelle system der ligger bag dine personlige tanker, mine ord og den samtale vi har. Jeg ved hvad jeg skal lytte efter i samtalen - og det ved dit indre system også, når det genkender sig selv undervejs i samtalen. Og det er derfor min virksomhed hedder Inner Teacher - fordi vi alle består af det samme grundstof og de samme principper og selv har løsningerne. De kommer ikke fra mig, de løsninger. De kommer fra dig.

Når de tre principper viser sig for DIG - så vil livet blive langt lettere: For der er rigtig meget du ikke behøver hidse dig op over, bekymre dig omkring eller tænke på, når du opdager disse tre forhold: ET. Dit sind reparerer sig selv. TO. Du ikke behøver tage de fleste tanker seriøst. TRE. Følelser er udelukkende et spejl af vores tankers kvalitet og hvor bevidste vi er omkring dette, samt hvor trygge vi er i verden.

Det du kan bruge mig til, er at jeg har set noget, som skaber absolut klarhed i livet og en dyb forening med os selv og omverdenen. Dette er erkendelser - aha oplevelser eller ”light bulb moments” som Oprah Winfrey ynder at kalde dem.

Det et dette du vil få øje på og opleve i samtalerne, eller hvis du på anden vis dykker dybt ned i De Tre Principper.


Hvis du har forsøgt terapiformer som ikke har skabt den glæde i maven og den klarhed i tankerne du gerne vil leve med - så tag fat i mig og prøv noget nyt. Måske vil du få nogle indsigter du ikke lige havde regnet med.88 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page